سیستم اعلام حریق  مجموعه‌‌ای از تجهیزات الکترونیکی می‌‌باشد که هماهنگ با هم جهت خبر دادن و آشکارسازی وقوع حریق در محیط عمل می‌‌کنند. این تجهیزات به سه دسته تقسیم می‌شوند: 1- دتکتورها یا سنسور‌ ها که وظیفه تشخیص حریق را بر عهده دارند، 2- کنترل پنل مرکزی که داده‌ها را از سنسور‌ها جمع‌آوری کرده و طبق تنظیمات مشخص شده فرمان تولید می‌کند و 3- خروجی‌ هایی که فرمان‌های کنترل پنل مرکزی را اجرا می‌کنند.

‌‌

Conventional Fire Alarm Panel

Addressable Fire Alarm Panel

 Intelligent Fire Alarm Panel

Repeater Panel

Call Point

Sounder-Flasher

Heat/Smoke Detector

Gas Detector

Flame Detector